Om Leoförlaget och vad vi vill

RickardS05_beskurenLeoförlaget startades vintern 2015 för att drömmen skulle bli verklighet
och för att göra ord och bilder av allt prat.

Ambitionen är att ge ut böcker som lyfter upp och roar i en värld där mycket
vill trycka ner. Böcker som sprider goda värderingar kring hur man ska vara
mot andra. Böcker som lär barn något om olika instrument,
som inspirerar och väcker intresse för musik.

Förlaget ägs och drivs av Rickard Sundström, en kreativ mångsysslare
med norrländska rötter. Han är bosatt i Aneby, Småland, med sin fru
Maggan och deras två barn.