Varför ett lejon?

Lejon är stolta, trygga och orädda.
De kan vara softa och verka ofarliga,
men kan resa på sig och ryta till.

Det finns något kungligt och skarpt,
samtidigt varmt och vackert med ett lejon.
Det är så vi hoppas att Leoförlaget ska vara:
Soft, kungligt och skarpt.